Zyskaj

wsparcie ekspertów.

Sporządzanie wniosków restrukturyzacyjnych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się z Tobą

Kim jesteśmy?

POZNAJ NAS LEPIEJ

Jesteśmy grupą adwokatów i aplikantów adwokackich legitymujących się również wyższym wykształceniem ekonomicznym, którzy posiadają bogate doświadczenie zdobyte w kancelariach adwokackich oraz instytucjach finansowych.

Wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu w bankowości pozwala nam na lepsze zrozumienie interesów wszystkich uczestników postępowania. Co jednak najistotniejsze, w swoich kręgach posiadamy doradców restrukturyzacyjnych, dzięki czemu sama kancelaria występuje jako nadzorca oraz zarządca w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i z czystym sumieniem może tytułować się mianem “kancelarii restrukturyzacyjnej”.

Poznaj naszą ofertę

Co możemy dla Ciebie zrobić?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH USŁUGACH

To proces usystematyzowanego prowadzenia rozmów dłużnika z wierzycielami, którego zwieńczeniem jest zawarcie porozumienia pomiędzy stronami określającego nowe warunki spłaty zaległych zobowiązań, w szczególności poprzez wydłużenie terminów płatności czy też redukcje pierwotnych wartości zobowiązań.Skontaktuj się z nami

Czym jest Postępowanie Restrukturyzacyjne?

Nasze usługi obejmują:

  • Audyt przedsiębiorstwa – diagnoza sytuacji kryzysowej oraz wskazanie niezbędnych zmian
  • Wdrożenie działań naprawczych – zaprojektowanie architektury restrukturyzacyjnej
  • Wsparcie w wyborze formy restrukturyzacji - wybór restrukturyzacji sądowej lub poza sądowej
  • Prowadzenie negocjacji - negocjacje z bankami, urzędami oraz pozostałymi wierzycielami
  • Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (kilka możliwych scenariuszy)
  • Wdrożenie postepowania restrukturyzacyjnego jako swoistej mediacji z wierzycielami
  • Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania na restrukturyzację

Dlaczego warto?

KORZYŚCI RESTRUKTURYZACJI

Ochrona przed egzekucją ze strony wierzycieli, komorników, urzędów skarbowych.

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami oraz zmniejszenie salda zadłużenia nawet o 40%.

Wstrzymanie płatności rat, umożliwiające odzyskanie płynności finansowej.

Ochrona istotnych dla firmy umów oraz kontraktów, w tym umów najmu i dzierżawy.

Icon
Icon
Icon
Icon

Odroczenie płatności nawet o 10 miesięcy, częściowe umorzenie zobowiązań i odsetek.

Ochrona zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Rozłożenie płatności na lata, obniżenie rat kredytowych, ochrona przed bankructwem.

Możliwośćwstrzymania naliczania odsetek od pozostałego do spłaty kapitału kredytów i pożyczek.

Icon
Icon
Icon
Icon

Potrzebujesz naszego wsparcia?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONATKTOWY

Skontaktuj się z nami